Vores engagement

FN’s Verdensmål

Mål 12: Hvis vi for alvor vil gøre noget for at sikre en bæredygtig fremtid, så er det især vores forbrug og produktion, vi skal ændre på. Menneskehedens ressourceforbrug er enormt, men meget af forbruget er rent faktisk helt unødvendigt.

Mål 14: Verdenshavene - deres temperatur, kemi, strøm og liv – driver de globale systemer, som gør Jorden beboelig for mennesker. Håndteringen af denne livsvigtige ressource er afgørende for menneskeheden som helhed, men også for afbødningen af klimaforandringernes konsekvenser. 

nemt at være klimavenlig

For at guide dig som forbruger, og for at være gennemsigtige, er alle produkter i Copenhagen Cartels sortiment markeret med forskellige symboler.

Dette symbol betyder

Genanvendt hav plastik

Det har afgørende betydning for planeten på fire måder, at vores produktion bruger genanvendt plastik fra havet; Ved at reducere mængden af plastik i vores have, er vi med til at bekæmpe den sigende forurening. Dermed bidrager vi til at bevare vores smukke dyre- og planteliv under bølgerne. Ved at bruge skrald og omdanne til nye kvalitetsprodukter reducerer vi samtidig behovet for at bruge materialer skabt fra ny. Det betyder, at vi sparer vand og energi og optimerer vores generelle forbrug af CO2.

Dette symbol betyder

Reduceret CO2

Vores produktionsproces kræver langt mindre energi og råolie end processen med at skabe helt nye materialer gør, fordi vi genanvender allerede eksisterende materialer og spildprodukter. Sådan kan vi spare på planetens dyrebare ressourcer og minimere vores CO2-aftryk.

Dette symbol betyder

Sparer vand

I 2025 kan to tredjedele af verdens befolkning have problemer med vandmangel. Ved at omdanne skrald og spildprodukter til kvalitetsprodukter reducerer vi behovet for produktion af helt nyt materialer, og dermed sparer vi markant på behovet for at bruge af planetens sparsomme ressourcer såsom vand. 

Dette symbol betyder

Bio Acetate

I dag er de fleste solbriller fremstillet af Acetat. Acetat er lavet af polymer afledt af træmasse og andre naturlige bomuldsfibre. Men der er et stort problem med acetat. Det indeholder nemlig et blødgøringsmiddel - et kemikalie - som blandes med de naturlige fibre, for at man kan forme dem - til eks. solbriller. Kemikaliet (petroleum derivat) kommer fra råolie. Heldigvis er der fundet en løsning, for via innovativ bioteknologi, er der blevet udviklet et miljøvenligt alternativ, som erstatter den knap så klimavenlige kemi med et grønnere alternativ: BIO Acetat. I BIO Acetat er kemikalierne erstattet med et blødgøringsmiddel afledt af citronsyre, som er naturligt og biologisk nedbrydeligt. Det gør materialet i BIO Acetat plantebaseret, det er bedre for miljøet, minimerer behovet for at bruge materialer fra ikke-vedvarende kilder som olie, og så er BIO Acetat nemmere at genanvende end almindeligt Acetat. Der er ingen tvivl om, at BIO Acetat er et overlegent og innovativt materiale, med høj kvalitet og holdbarhed.

Dette symbol betyder

Økologisk bomuld

Bomuld er en naturlig, genanvendelig og bionedbrydelig fiber. Økologisk bomuld er et alternativ til konventionelt dyrket bomuld hvor der ikke bruges pesticider, insekticider og løvfældningscider, kunstgødning samt genmodificering, som alt sammen skader vores luft, vand og jord. Produktionen af økologisk bomuld bruger desuden 88% mindre vand end fremstillingen af almindelig bomuld. 

Dette symbol betyder

Genanvendt

Genanvendelse er en proces, hvor materiale, der anses for at være spildprodukter og skrald, omdannes til nye brugbare materialer og produkter. Et materiales mulighed forat blive genanvendt afhænger af, om man kan genskabe de kvaliteter, materialet oprindeligt havde, da det var ny-produceret. Ved at bruge et materiale igen og igen forhindrer vi, at brugbare ressourcer går til spilde og behovet for at forbruge råmaterialer og hele tiden producere nyt reduceres kraftigt. På den måde sparer vi energi- og vandforbrug, mindsker forurening af luft og vand og nedsætter CO2-udslip.